Speakers


Anne Gry Skonnord

Anne-Gry Skonnord jobber på avdelingen for Digitale tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Hun sitter i prosjektgruppen for nytt biblioteksystem, og er også med i arbeidsgruppen for e-resources i Alma.


Aslak Sira Myhre

Aslak Sira Myhre er ny direktør for Nasjonalbiblioteket, tidligere daglig leder for Litteraturhuset i Oslo.


Frode Arntsen

Frode Arntsen er direktør i BIBSYS.  


Tamar Sadeh

Tamar Sadeh er Director of Discovery and Delivery Strategy hos Ex Libris.


Bjørn Helge Vangen

Bjørn Helge Vangen er hovedbibliotekar og IT-ansvarlig for Nobelinstituttet.


Johan Rademakers

Johan Rademakers er leder for LIBIS Library IT Services i Belgia og har vært aktivt med i innføringen av Alma for det belgiske biblioteksamarbeidet.


Inga Bolstad

Inga Bolstad er riksarkivar og leder både for hele etaten og for Riksarkivet. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 var hun direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS.


Eva Dahlbäck

bitr. Avdelningschef för Avdelningen för kundservice ved Stockholms Universitetsbibliotek.


Asbjørn Risan

Asbjørn Risan er rådgiver i BIBSYS og ansvarlig for søketjenesten oria.no.


Hege Johannesen

Hege Johannesen er seniorrådgiver i BIBSYS og ansvarlig for BIBSYS Brage og tjenester knyttet til digitale læringsressurser.


Frode Bakken

Frode Bakken er biblioteksjef ved Høgskolen i Telemark.


Håvard Kolle Riis

Håvard Kolle Riis er leder ved avdeling for Digitale tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo.


Fredrik Åstrøm

Fredrik Åstrøm jobber som bibliometriker ved Lunds Universitetsbibliotek i Sverige.


Ane Solvik Grydeland

Ane Solvik Grydeland er spesialbibliotekar ved kultur- og samfunnsbiblioteket ved Universitetsbiblioteket for Norges Arktiske Universitet.


Mariann Løkse

Mariann Løkse er universitetsbibliotekar ved Kultur- og samfunnsbiblioteket for Norges Arktiske Universitet.


Heidi Fossum

Heidi Fossum er rådgiver ved universitetsbibliotekets digitale tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo.


Unni Knutsen

Unni Knutsen er seksjonssjef ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Hun jobber ved Seksjon for tilvekst og katalog og er ansvarlig for Dewey-registeret ved UHS


Ketil Falck

Ketil Falck er spesialbibliotekar ved universitetsbiblioteket i Bergen.


Andrea Gasparini

Andrea Gasparini er senioringeniør ved Universitetsbiblioteket i Oslo og Phd-student Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.


Carl Anders Olsson

Carl Anders Olsson er seniorrådgiver hos Riksantikvaren og jobber i Direktoratet for kulturminneforvaltning.


Ellen Hermanrud

Ellen Hermanrud er spesialbibliotekar ved Høgskolen i Telemark.


Helge Høivik

Helge Høivik jobber som dosent ved Læringssenter og bibliotek på Høgskolen i Oslo og Akershus.


Jorunn Alstad

Jorunn Alstad er seksjonssjef ved Universitetsbiblioteket NTNU og leder for Seksjon for arkitektur, naturvitenskap og teknologi.


Frode Nilsen

Frode Nilsen er biblioteksystemansvarlig og rådgiver ved avdeling for IT, formidling og utvikling (IFU) ved Universitetsbiblioteket ved Norges Arktiske Universitet.


Asgeir Rekkavik

Asgeir Rekkavik er utdannet bibliotekar og ansatt som førstekonsulent ved Deichmanske bibliotek, Avdeling for kunnskapsorganisering. Han jobber for tiden i Applikasjonsprosjektet, som utvikler programvare og digitale tjenester for det nye hovedbiblioteket i Oslo


Therese Skagen

Therese Skagen er seniorbibliotekar ved Handelshøyskolen BI.


Christine Rostgaard

Christine Rostgaard er rådgiver ved Universitetsbibliotekets digitale tjenester ved Universitetet i Oslo


Geir Nordanger

Geir Nordanger er spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo.