Vanguardinstitusjonene deler erfaringer fra første møte med Alma

Speaker: Christine Rostgaard, Frode Nilsen, Geir Nordanger og Jorunn Alstad. Location: Sesjon 1.

Vanguardinstitusjonene UiO, NTNU og UiT deler erfaringene de har gjort så langt.

Jorunn Alstad fra NTNU vil fortelle om erfaringer med dokumentlevering ved bruk av Alma.
Frode Nilsen fra UiT vil fortelle om opplæring og implementering av Alma – erfaringer og planer.
Christine Rostgaard og Geir Nordanger fra UBO vil snakke om erfaringer og tips til konfigurasjon av Alma.

Opptak