Utdeling av stipend og avslutning for dagen

Location: Sesjon 1.