Slipp brukerne løs – det er PDA!

Speaker: Ane Solvik Grydeland og Mariann Løkse. Location: Sesjon 2.

Våren 2014 satte UiT – Universitetsbiblioteket i Tromsø i gang et prøveprosjekt med PDA (Patron driven acquisition) fra ebrary. Når vi i etterkant skal evaluere prosjektet, ønsker vi å finne svar på en del spørsmål:

Hvilke praktiske problemer støtte vi på? Valgte brukerne de bøkene vi selv ville ha kjøpt? Er vi fornøyde med denne måten å kjøpe bøker på? Må vi endre måten å tenke på når det gjelder å bygge samlinger?

På BIBSYS-konferansen vil vi presentere våre erfaringer med PDA-prosjektet, og prøve å svare på en del av disse spørsmålene.

Opptak