Informasjonsintegrasjon – semantisk web

Speaker: Asgeir Rekkavik og Carl Anders Olsson. Location: Sesjon 3.

Carl Anders Olsson vil fortelle om prosjekt «Kulturminneportalen» og se dette i lys av en biblioteksrelevans og i sammenheng med sluttbrukerne og tjenester/tjenestebygging på toppen av RDF-/LOD-data.

Asgeir Rekkavik vil fortelle om Linked data på Deichmanske bibliotek.

Opptak