Ut av omstilling gror nye muligheter

Speaker: Inga Bolstad. Location: Sesjon 1.

Inga Bolstad vil snakke om omstillingsarbeid generelt og hvordan bibliotekene kan gå fram for å gripe mulighetene som finnes og utvikle organisasjonen til å tilby nye tjenester i nye områder. Hun vil også si noe om  samarbeid på tvers i offentlig sektor og hvilke muligheter som finnes ved deling av offentlige data og  lenking (kobling) av datasett til hverandre.

Opptak