Rätt förvärv, i rätt tid, på rätt sätt

Speaker: Eva Dahlbäck. Location: Sesjon 2.

Under 2012/2013 integrerades och centraliserades det tryckta och elektroniska förvärvet av medieresurser vid Stockholms universitetsbibliotek. Den förändrade mediepolicyn med fokus på förvärv och bestånd utifrån användarnas efterfrågan och behov. Det har inneburit stora förändringar i förvärvs- och beståndsarbetet vad gäller hur vi förvärvar, vad vi förvärvar, när vi förvärvar och hur vi arbetar med vårt bestånd.

Opptak