Metadata i Alma – hvordan blir vår nye registreringshverdag? del 2

Speaker: Ketil Falck og Unni Knutsen. Location: Sesjon 1.

Hvilke nye muligheter kan Almas katalogmodul by på?  I denne sesjonen vil vi dekke emner som funksjonalitet i Metadata Editor og registreringspraksis i MARC 21, drøfte implikasjoner ved innhenting av metadata fra ulike kilder og gjennom teori og praksis dvele ved mulighetene for kvalitetssikring, arbeidsflyt og fremtidig rolle for bibliotekenes metadata.

Opptak