Metadata i Alma – hvordan blir vår nye registreringshverdag? del 1

Speaker: Ketil Falck og Unni Knutsen. Location: Sesjon 1.

Hvilke nye muligheter kan Almas katalogmodul by på?  I denne sesjonen vil vi dekke emner som funksjonalitet i Metadata Editor og registreringspraksis i MARC 21, drøfte implikasjoner ved innhenting av metadata fra ulike kilder og gjennom teori og praksis dvele ved mulighetene for kvalitetssikring, arbeidsflyt og fremtidig rolle for bibliotekenes metadata.
Sesjonen er delt i to, den første kl 0900 – 1000, den andre kl 1030 – 1100.

Opptak