Implementing Alma for LIBISnet

Speaker: Johan Rademakers. Location: Sesjon 1.

Johan Rademakers fra LIBISnet vil fortelle om innføringen av Alma for det belgiske biblioteksamarbeidet og hvilke utfordringer de har hatt.

Opptak