Hvordan skal Nasjonalbiblioteket ivareta fagbibliotekene?

Speaker: Aslak Sira Myhre. Location: Sesjon 1.

Aslak Sira Myhre er opptatt av at Nasjonalbiblioteket har ansvar for folkebiblioteksektoren i Norge, og han vil utvikle og styrke folkebibliotekene. Hvilken rolle mener han Nasjonalbiblioteket skal ha overfor fagbibliotekene? Hør hva Aslak Sira Myhre svarer på dette tirsdag 10. mars.

Opptak