Oria eller var det Oreo? Brukere, branding og biblioteksøk

Speaker: Andrea Gasparini og Håvard Kolle Riis. Location: Sesjon 2.

Denne presentasjonen beskriver prosessen Universitetsbiblioteket i Oslo har gjennomført for å forbedre brukeropplevelsen (UX) av vårt discoverysystem Oria.

Vi retter fokus på hvordan UX ble adressert før og etter innføringen av Oria og gevinstene av å gjennomføre en slik prosess. Presentasjonen viser resultatene av en brukertesting høsten 2014, bestående av brukerundersøkelse, fokusgrupper og brukbarhetstester.

I tillegg til kvantitative og kvalitative resultater og funn fra undersøkelsene, vil et av fokusene i denne presentasjon være hvordan resultatene støtter re-design av brukeropplevelsen av Oria og hvordan bibliotekpersonalet ble påvirket av den nye innsikten ved å delta i brukertestingen.

Opptak