Hvordan lese og lage e-bøker?

Speaker: Helge Høivik. Location: Sesjon 3.

Helge Høivik vil fortelle om erfaringene de har gjort i arbeidet med å styrke publiseringsfunksjonen på Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo og Akershus og i det internasjonale arbeidet. Han vil også ta for seg noen strukturelle likhetstrekk mellom ebøker og MOOCs.

Opptak