Hva blir bedre med Alma? Tidlige erfaringer fra UiO

Speaker: Anne Gry Skonnord. Location: Sesjon 1.

Anne-Gry Skonnord jobber på avdelingen for Digitale tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Anne-Gry sitter i prosjektgruppen for nytt biblioteksystem og er med på å innføre Alma ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Hun vil dele noen av de erfaringene de har gjort så langt.

Opptak