Forskningsdata nasjonalt og lokalt

Speaker: Ellen Hermanrud, Frode Bakken og Therese Skagen. Location: Sesjon 3.
Forskningsdata i Norge – hva tilbyr de største aktørene?

Norske forskere har pekt på en rekke forhold som hindrer deling av forskningsdata. Mangel på teknisk infrastruktur, tid til å forbedre data for arkivering og open access av forskningsdata i frykt for at dette skal hindre vitenskapelig publisering i fremtiden er avgjørende faktorer (Norges forskningsråd, 2014a). Er forskernes frykt begrunnet?
Internasjonalt er det identifisert funksjonalitet og støttetjenester som kan benyttes i arkiver for forskningsdata. Funksjonaliteten vil ivareta mange av forskernes bekymringer omkring lagring og deling av forskningsdata.
Dette gjør det interessant å se på hvilke tilbud og funksjonalitet som finnes i en norsk kontekst for avlevering, lagring og deling av forskningsdata. Denne presentasjonen fra Handelshøyskolen BI vil se på hva de største, nasjonale aktørene for datalagring tilbyr til forskerne.
Dette prosjektet ble våren 2014 tildelt midler fra Nasjonalbiblioteket for å ta stilling til hvordan det lokale, institusjonelle forskningsdataarkivet BIRD forholder seg til andre aktører knyttet til avlevering og lagring av forskningsdata. Resultatene kan bidra til en begynnende avklaring omkring hva som kan være aktuelle arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling mellom utdanningsinstitusjonen, fag- og forskningsbibliotekene og dataarkiv.

Forskningsdata – hva gjør Høgskolen i Telemark?

Fagmiljø fra Fakultet for teknologiske fag og høgskoledelsen ved Høgskolen i Telemark ber med ulikt utgangspunkt om å få på plass et system for sikker langtidslagring av forskningsdata. Prosessen og løsningen på dette vil beskrives i dette foredraget.

Opptak