Tilgjengeliggjøring av digitale læringsressurser – hva kan BIBSYS tilby?

Speaker: Hege Johannesen. Location: Sesjon 3.

Hege Johannesen vil presentere BIBSYS DLR – en ny skybasert tjeneste for digitale læringsressurser.
Med denne tjenesten kan undervisningspersonalet dele og gi studenter tilgang til
videofiler og annet digitalt materiale uavhengig av hvor den enkelte
læringsressurs er lagret. Læringsressursene kan også gjøres tilgjengelige via
læringsplattformer og andre nettbaserte tjenester som brukes i
undervisningen.

Opptak