Bibliotekledermøte

Speaker: Frode Arntsen. Location: Sesjon 1.
Formålet med møtet er en faglig dialog mellom biblioteklederne på institusjoner som bruker biblioteksystemet og
BIBSYS