Bibliotekens bibliometriarbete

Speaker: Fredrik Åstrøm. Location: Sesjon 3.

Presentationen kommer att innehålla en kort allmän introduktion till bibliometri, inklusive utvecklingen inom altmetrics. Fokus i presentationen kommer dock att ligga på bibliotekens rådgivande roll, kopplad till NPM och «the audit society»; och bibliotekens arbete med att leverera data för bibliometriska analyser, utifrån vårt arbete på svenska bibliotek med SWEPUB (motsvarigheten till Cristin), och problem som uppstår då man på ett enhetligt sätt ska beskriva väldigt många olika uttryck för vetenskaplig forskning, men också när man gör om ett system för att göra forskning sökbar och synlig till ett system för bibliometriska analyser.

Opptak