Unni Knutsen

Unni Knutsen er seksjonssjef ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Hun jobber ved Seksjon for tilvekst og katalog og er ansvarlig for Dewey-registeret ved UHS