Johan Rademakers

johan_rademakers_2

Johan Rademakers er leder for LIBIS Library IT Services i Belgia og har vært aktivt med i innføringen av Alma for det belgiske biblioteksamarbeidet.