Inga Bolstad

Inga Bolstad er riksarkivar og leder både for hele etaten og for Riksarkivet. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 var hun direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS.