Asgeir Rekkavik

Asgeir Rekkavik er utdannet bibliotekar og ansatt som førstekonsulent ved Deichmanske bibliotek, Avdeling for kunnskapsorganisering. Han jobber for tiden i Applikasjonsprosjektet, som utvikler programvare og digitale tjenester for det nye hovedbiblioteket i Oslo