Asbjørn Risan

asbjorn

Asbjørn Risan er rådgiver i BIBSYS og ansvarlig for søketjenesten oria.no.