Anne Gry Skonnord

Anne-Gry Skonnord jobber på avdelingen for Digitale tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Hun sitter i prosjektgruppen for nytt biblioteksystem, og er også med i arbeidsgruppen for e-resources i Alma.