Geir Nordanger

Geir Nordanger er spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

Asgeir Rekkavik

Asgeir Rekkavik er utdannet bibliotekar og ansatt som førstekonsulent ved Deichmanske bibliotek, Avdeling for kunnskapsorganisering. Han jobber for tiden i Applikasjonsprosjektet, som utvikler programvare og digitale tjenester for det nye hovedbiblioteket i Oslo

Helge Høivik

Helge Høivik jobber som dosent ved Læringssenter og bibliotek på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ellen Hermanrud

Ellen Hermanrud er spesialbibliotekar ved Høgskolen i Telemark.

Andrea Gasparini

Andrea Gasparini er senioringeniør ved Universitetsbiblioteket i Oslo og Phd-student Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Ketil Falck

Ketil Falck er spesialbibliotekar ved universitetsbiblioteket i Bergen.

Unni Knutsen

Unni Knutsen er seksjonssjef ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Hun jobber ved Seksjon for tilvekst og katalog og er ansvarlig for Dewey-registeret ved UHS

Mariann Løkse

Mariann Løkse er universitetsbibliotekar ved Kultur- og samfunnsbiblioteket for Norges Arktiske Universitet.

Ane Solvik Grydeland

Ane Solvik Grydeland er spesialbibliotekar ved kultur- og samfunnsbiblioteket ved Universitetsbiblioteket for Norges Arktiske Universitet.

Hege Johannesen

Hege Johannesen er seniorrådgiver i BIBSYS og ansvarlig for BIBSYS Brage og tjenester knyttet til digitale læringsressurser.

Asbjørn Risan

Asbjørn Risan er rådgiver i BIBSYS og ansvarlig for søketjenesten oria.no.