Opptak og presentasjoner fra konferansen

Tirsdag 10. mars

Inga Bolstad: Ut av omstilling gror nye muligheter Opptak / PDF

Frode Arntsen: BIBSYS – status og planer Opptak / PDF

Tamar Sadeh: What’s Next? New Directions for Academic Libraries/
Making the most of Discovery Opptak / PDF

Johan Rademakers: Implementing Alma for LIBISnet Opptak / PDF

Anne Gry Skonnord: Hva blir bedre med Alma?
Tidlige erfaringer fra UiO Opptak / PDF

Aslak Sira Myhre: Hvordan skal Nasjonalbiblioteket
ivareta fagbibliotekene? Opptak

Onsdag 11. mars

Unni Knutsen/Ketil Falck: Metadata i Alma – hvordan blir vår nye registreringshverdag? del 1 Opptak / PDF

Unni Knutsen/Ketil Falck: Metadata i Alma – hvordan blir vår nye registreringshverdag? del 2 Opptak / PDF

Fredrik Åstrøm: Bibliotekens bibliometriarbete Opptak / PDF

Håvard K. Riis/Andrea Gasparini: Oria eller var det Oreo? Brukere, branding og biblioteksøk Opptak / PDF

Hege Johannesen: Tilgjengeliggjøring av digitale læringsressurser – hva kan BIBSYS tilby? Opptak / PDF

Heidi Fossum: E-ressurser i Alma – et lite innblikk i en ny verden Opptak / PDF

Ane Solvik Grydeland/Mariann Løkse: Slipp brukerne løs – det er PDA! Opptak / PDF

Helge Høivik: Hvordan lese og lage e-bøker? Opptak / PDF

Bjørn Vangen: Alma for mindre bibliotek Opptak / PDF

Eva Dählbäck: Rätt förvärv, i rätt tid, på rätt sätt Opptak / PDF

Frode Bakken/Ellen Hermanrud/Therese Skagen: Forskningsdata nasjonalt og lokalt Opptak / PDF

Christine Rostgaard/Frode Nilsen/Geir Nordanger/Jorunn Alstad:
Vanguardinstitusjonene deler erfaringer fra første møte med Alma Opptak / PDF

Asbjørn Risan: Oria – på vei mot et felles mål Opptak / PDF

Asgeir Rekkavik/Carl Anders Olsson: Informasjonsintegrasjon – semantisk web Opptak / PDF