Om BIBSYS-konferansen

BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Konferansen er en arena for formidling av kompetanse på områder knyttet opp mot vår visjon om å gjøre kunnskap tilgjengelig.

Årets tema for konferansen er
Digitalt og koblet – løsninger for akademia

På årets konferanse vil fokus være innføringen av nytt biblioteksystem, Oria, og informasjonsforvaltning i akademia.

Målet er å informere –  inspirere – og utfordre deltakerne til å ta de rette valgene for stadig å kunne være en aktuell aktør ved sin institusjon og i bransjen forøvrig.

  • Dag 1 av konferansen foregår i plenum hvor 5 innledere, i tillegg til BIBSYS,  holder innlegg.
  • Dag 2 av konferansen vil inneholde parallellsesjoner.

I pausene vil det være mulig å besøke stands fra flere utstillere.

Årets programkomite har bestått av:

Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar ved Universitetet i Oslo
Ragnhild Vingsand, hovedbibliotekar ved Høgskolen i Bergen
Trine Remvik, seksjonssjef i biblioteket ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Jone Thingbø, seksjonssjef BIBSYS
Margit Wagnild, kommunikasjonsansvarlig BIBSYS

UHR-B oppnevner de eksterne medlemmene i programkomiteen for hvert år.

Velkommen til Trondheim i mars!

BIBSYS-konferansen 2014