Slipp brukerne løs – det er PDA!

Våren 2014 satte UiT – Universitetsbiblioteket i Tromsø i gang et prøveprosjekt med PDA (Patron driven acquisition) fra ebrary. Når vi i etterkant skal evaluere prosjektet, ønsker vi å finne svar på en del spørsmål:

Hvilke praktiske problemer støtte vi på? Valgte brukerne de bøkene vi selv ville ha kjøpt? Er vi fornøyde med denne måten å kjøpe bøker på? Må vi endre måten å tenke på når det gjelder å bygge samlinger?

På BIBSYS-konferansen vil vi presentere våre erfaringer med PDA-prosjektet, og prøve å svare på en del av disse spørsmålene.

Opptak

Rätt förvärv, i rätt tid, på rätt sätt

Under 2012/2013 integrerades och centraliserades det tryckta och elektroniska förvärvet av medieresurser vid Stockholms universitetsbibliotek. Den förändrade mediepolicyn med fokus på förvärv och bestånd utifrån användarnas efterfrågan och behov. Det har inneburit stora förändringar i förvärvs- och beståndsarbetet vad gäller hur vi förvärvar, vad vi förvärvar, när vi förvärvar och hur vi arbetar med vårt bestånd.

Opptak

Oria eller var det Oreo? Brukere, branding og biblioteksøk

Denne presentasjonen beskriver prosessen Universitetsbiblioteket i Oslo har gjennomført for å forbedre brukeropplevelsen (UX) av vårt discoverysystem Oria.

Vi retter fokus på hvordan UX ble adressert før og etter innføringen av Oria og gevinstene av å gjennomføre en slik prosess. Presentasjonen viser resultatene av en brukertesting høsten 2014, bestående av brukerundersøkelse, fokusgrupper og brukbarhetstester.

I tillegg til kvantitative og kvalitative resultater og funn fra undersøkelsene, vil et av fokusene i denne presentasjon være hvordan resultatene støtter re-design av brukeropplevelsen av Oria og hvordan bibliotekpersonalet ble påvirket av den nye innsikten ved å delta i brukertestingen.

Opptak

Making the Most of Discovery—Primo Today and in the Future – SESJONEN UTGÅR, FLYTTES TIL TIRSDAG kl 1140 – 1300

Discovery systems have become the norm for the academic community. As these systems mature, new possibilities are emerging that enable the systems to leverage the unique technological and content infrastructure that is now available. In today’s vast high-quality, well-structured information landscape, the combination of massive computing power and sophisticated algorithms can generate structures and build relationships between data elements. With the addition of advanced integration capabilities, new types of interfaces and services are now becoming feasible.

This presentation will describe recent enhancements to the Ex Libris Primo solution and illustrate various ways in which institutions have leveraged its capabilities. The talk will then focus on the Ex Libris plans for next-generation discovery and delivery.

Oria – på vei mot et felles mål

Oria har vært i drift siden høsten 2013 på godt og vondt. Vi ser litt på erfaringene etter at systemet har vært i drift, hvor står vi nå, hva er siste nytt om produktet og hva vil skje med produktet i tiden fremover.

Det legges opp til en mest mulig toveis dialog i denne sesjonen, så her har du anledning til å spørre om det du lurer på omkring Oria.

Opptak