Bibliotekledermøte

Formålet med møtet er en faglig dialog mellom biblioteklederne på institusjoner som bruker biblioteksystemet og
BIBSYS

 

Vanguardinstitusjonene deler erfaringer fra første møte med Alma

Vanguardinstitusjonene UiO, NTNU og UiT deler erfaringene de har gjort så langt.

Jorunn Alstad fra NTNU vil fortelle om erfaringer med dokumentlevering ved bruk av Alma.
Frode Nilsen fra UiT vil fortelle om opplæring og implementering av Alma – erfaringer og planer.
Christine Rostgaard og Geir Nordanger fra UBO vil snakke om erfaringer og tips til konfigurasjon av Alma.

Opptak

Metadata i Alma – hvordan blir vår nye registreringshverdag? del 1

Hvilke nye muligheter kan Almas katalogmodul by på?  I denne sesjonen vil vi dekke emner som funksjonalitet i Metadata Editor og registreringspraksis i MARC 21, drøfte implikasjoner ved innhenting av metadata fra ulike kilder og gjennom teori og praksis dvele ved mulighetene for kvalitetssikring, arbeidsflyt og fremtidig rolle for bibliotekenes metadata.
Sesjonen er delt i to, den første kl 0900 – 1000, den andre kl 1030 – 1100.

Opptak

Metadata i Alma – hvordan blir vår nye registreringshverdag? del 2

Hvilke nye muligheter kan Almas katalogmodul by på?  I denne sesjonen vil vi dekke emner som funksjonalitet i Metadata Editor og registreringspraksis i MARC 21, drøfte implikasjoner ved innhenting av metadata fra ulike kilder og gjennom teori og praksis dvele ved mulighetene for kvalitetssikring, arbeidsflyt og fremtidig rolle for bibliotekenes metadata.

Opptak

Ut av omstilling gror nye muligheter

Inga Bolstad vil snakke om omstillingsarbeid generelt og hvordan bibliotekene kan gå fram for å gripe mulighetene som finnes og utvikle organisasjonen til å tilby nye tjenester i nye områder. Hun vil også si noe om  samarbeid på tvers i offentlig sektor og hvilke muligheter som finnes ved deling av offentlige data og  lenking (kobling) av datasett til hverandre.

Opptak

Hvordan skal Nasjonalbiblioteket ivareta fagbibliotekene?

Aslak Sira Myhre er opptatt av at Nasjonalbiblioteket har ansvar for folkebiblioteksektoren i Norge, og han vil utvikle og styrke folkebibliotekene. Hvilken rolle mener han Nasjonalbiblioteket skal ha overfor fagbibliotekene? Hør hva Aslak Sira Myhre svarer på dette tirsdag 10. mars.

Opptak

Hva blir bedre med Alma? Tidlige erfaringer fra UiO

Anne-Gry Skonnord jobber på avdelingen for Digitale tjenester ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Anne-Gry sitter i prosjektgruppen for nytt biblioteksystem og er med på å innføre Alma ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Hun vil dele noen av de erfaringene de har gjort så langt.

Opptak