Tema for konferansen

Tema for konferansen er Digitalt og koblet – løsninger for akademia, og konferansen vil ha hovedfokus på det digitale akademia og innføringen av Alma. Både på dag 1 og dag 2 vil vi ha foredragsholdere og innledere som tar opp aktuelle deltema innenfor dette.

Comments are closed.