Konferansen 2016

BIBSYS-konferansen for 2016 arrangeres på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 15. – 16. mars.
Program og påmelding vil kunngjøres mot slutten av året.

BIBSYS stipend 2014

BIBSYS ønsker å være med på å styrke kompetansen innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap. Derfor deler vi ut et årlig stipend til beste masteroppgave innen Kunnskapsorganisasjon.

BIBSYS stipend for 2014 ble tildelt Elisa Storchi fra Høgskolen i Oslo og Aksershus for oppgaven
Søk etter relevante deler i tekster med blandet innhold: gjenfinningsforsøk med metadata fra NRKs radioprogram «Ukeslutt».

Hun har gjennomført et gjenfinningseksperiment der hun sammenligner søking i en større, sammensatt tekst med søking i enkeltavsnitt i teksten. Eksemplet hennes er metadata om magasin-programmer i NRK, der beskrivelsen av hvert innslag utgjør en mindre del av hele beskrivelsen av programmet.

Elisa_Storchi_Seunn_2

Elisa Storchi, t.h., blir gratulert med stipendet av Seunn Smith-Tønnessen, styreleder i BIBSYS.

 

 

Takk for nå

Vi håper mange drar fra konferansen med ny informasjon, inspirasjon og mange nye utfordringer. Vi takker for denne gang, og sees på nytt i Trondheim i 2016.

BIBSYS_konf_avslutning

Pausematen ryddes bort for siste gang under årets konferanse

 

Vinner av iPad

Vinneren av iPad som ble trekt blant påmeldte pr. 31. januar er Hanne Graver Møvig, Seksjonsleder for publikumstjenester
ved HumSam-biblioteket Universitetet i Oslo. Vi gratulerer!

Fra tilskuer til aktør!

Åpningen av BIBSYS-konferansen 2015 var en imponerende paintjam-forestilling av kunstner Vegar Bakke Larsen som i løpet av ei låt på under fem minutter malte fram et bilde av Albert Einstein.

Paintjamtotal_web

Kunstner Vegar Bakke Larsen i paintjam-aksjon under åpningen av BIBSYS-konferansen 2015. #bibsys15

Under overskriften «Digitalt akademia» er alt duket for to dager med diskusjon, inspirasjon og ikke minst utveksling av erfaringer knyttet til omorganisering, opplæring, endring og omstillling. Overgangen til nytt biblioteksystem i 2016 er et tema som engasjerer de fleste som jobber i BIBSYS deltakerinstitusjoner, og flere av årets konferansedeltakere har særlige forventninger til å få høre mer om hvordan selve innføringen vil skje.

Riksarkivar Inga Bolstad var første foreleser ut og snakket nettopp om endringer og hvilke muligheter som ligger i store omstillingsprosesser. Hun startet innlegget sitt med å utfordre deltakerne til å reise seg fra plassene sine, gå rundt i salan i et par minutter uten å snakke med noen eller si et ord, for deretter å begynne å hilse på hverandre. – Kjente dere forskjellen? spurte hun fra podiet, til glede og latter fra de som deltok.

– Det handler om mennesker, og hva vi som mennesker kan utrette!

Riksarkivar Inga Bolstad åpnet årets utgave av BIBSYS-konferansen med å snakke om omstilling.

Riksarkivar Inga Bolstad åpnet årets utgave av BIBSYS-konferansen med å snakke om omstilling – og oppfordret konferansedeltakerne om å bli en aktør, ikke bare en tilskuer, i viktige endringsprosesser

Inga Bolstad ble i 2014 leder både for hele etaten og for Riksarkivet. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, og fra 2007 var hun direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner, SITS. Hun har en rekke erfaringer fra store omstillingsprosesser i tidligere jobber og delte noen av dem med BIBSYS-konferansen.

Innføringen av nytt biblioteksystem er bare en av mange endringer som vil komme innen akademia i aller nærmeste framtid.

Økende digitalisering er en generell trend i hele samfunnet,  og bruk av ny teknologi i bibliotekbransjen er bare ett eksempel på dette. Bostads råd til konferansedeltakere fra høgskoler og universiteter og akademia for øvrig var krystall klar.

– Sørg for å engasjere dere og bry dere om hverandre, vær åpen mot det nye og bli en aktør i egen organisasjon.

Endring er en del av utviklingen i de fleste bransjer og det handler om å se mulighetene og bli littegrann bedre for hver dag, avsluttet hun.

Konferansen streames live på nett og du kan følge den her.

 

 

Det nærmer seg 400 påmeldte

Det er nå nesten 400 påmeldte til årets konferanse, og fortsatt mulig å melde seg på. Påmeldingen finner du her.
Dersom du ikke har mulighet for å delta i Trondheim, kan du følge oss gjennom konferansens dag 1 på web. Vi vil streame fra åpning kl 1000 til avslutning kl 1645. Link til streaming publiseres i god tid før start. Vi gjør opptak av presentasjonene fra dag 2, og vil publisere disse på våre nettsider kort tid etter konferansens avslutning.

Har du spørsmål til Oria?

Meld deg på Oria-sesjonen den 11. mars. Her vil det bli muligheter for å spørre om det du lurer på. Noen av de temaene vi vil ta opp er:

  • Status, responstid og oppetid
  • Oria og Alma
  • Planer og ny funksjonalitet

Det vil bli satt av god tid til å stille spørsmål om det som blir tatt opp og eventuelt andre forhold knyttet til Oria. Meld deg på og benytt muligheten til å spørre om det du lurer på.

Hvis du melder deg på innen 31. januar er du med i trekningen av en ipad/lesebrett.

Påmelding før 31. januar: kr 4300, etter 31. januar: kr 5300.

Påmeldingsskjema finner du her

Hva skjer på konferansen?

Vi er glade for å ønske velkommen til BIBSYS-konferansen i Trondheim den 10. og 11. mars 2015. Fra programmet kan fortelle at du vil få møte blant andre Norges nye nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, Anne-Gry Skonnord fra Universitetsbiblioteket i Oslo, Tamar Sadeh fra Ex Libris og riksarkivar Inga Bolstad. I løpet av de to dagene konferansen varer, vil du lære mer om våre systemer og løsninger og hvordan de vil bidra til økt deling og gjenbruk av kunnskap i akademia.

Du vil få høre om muligheter og behov innen undervisning, læring og forskningsdata og du blir utfordret til å ta initiativ for å støtte din institusjon på disse områdene.

Dag 1 vil bestå av innlegg i plenum, mens dag 2 vil inneholde parallellsesjoner

Tema for konferansen

Tema for konferansen er Digitalt og koblet – løsninger for akademia, og konferansen vil ha hovedfokus på det digitale akademia og innføringen av Alma. Både på dag 1 og dag 2 vil vi ha foredragsholdere og innledere som tar opp aktuelle deltema innenfor dette.